Close
Tìm kiếm
Filters
128.000,00 ₫
SKU: IMG_9532

Đồ bộ bé trai, Áo thun sát nách kết hợp cung quần lửng, viền bo quanh cổ áo, nách, ngực áo thêu đắp hình đồng hồ, sau lưng quần thêu đồng hồ nhỏ. Size 1-7, 128000, màu xanh, đỏ. Chất liệu thun cotton co giãn

Hu?ng d?n gi?t ?i:

  1.  Gi?t bình thu?ng.
  2.  N?u gi?t máy, ph?i b? vào túi lu?i v?a v?i s?n ph?m, d? b?o v? s?n ph?m và các chi ti?t, hình thêu có trên s?n ph?m.
  3.  Nên gi?t riêng v?i các s?n ph?m khác và pha loãng b?t gi?t trong 1- 2 l?n gi?t d?u, d?c bi?t là d?i v?i màu Xanh den, d?.
  4.  Không gi?t trong dung d?ch có ch?t t?y m?nh.
Tag sản phẩm