Close
Tìm kiếm
Filters
132.000,00 ₫
SKU: IMG_9570

Đồ bộ bé trai , Áo thun tay ngắn kết hợp cùng quần short thun. Ngực áo và quần in hình Khủng long nhí. contton co giãn 4 chiều,Size 1-8, giá 132000, màu trắng đỏ vàng xanh

Hu?ng d?n gi?t ?i:

  1.  Gi?t bình thu?ng.
  2.  N?u gi?t máy, ph?i b? vào túi lu?i v?a v?i s?n ph?m, d? b?o v? s?n ph?m và các chi ti?t, hình thêu có trên s?n ph?m.
  3.  Nên gi?t riêng v?i các s?n ph?m khác và pha loãng b?t gi?t trong 1- 2 l?n gi?t d?u, d?c bi?t là d?i v?i màu Xanh den, d?.
  4.  Không gi?t trong dung d?ch có ch?t t?y m?nh.
Tag sản phẩm