Close
Tìm kiếm
Filters
138.000,00 ₫
SKU: IMG_9530

Đồ bộ bé gái, Áo thun sát nách kết hợp cung quần lửng, viền bo quanh cổ áo, nách, gấu áo cùng lưng quần và ống quần. Áo và quần in hình que kem. Size 1-7, 138000, màu vàng, hồng. Chất liệu thun cotton co giãn

Hu?ng d?n gi?t ?i:

  1.  Gi?t bình thu?ng.
  2.  N?u gi?t máy, ph?i b? vào túi lu?i v?a v?i s?n ph?m, d? b?o v? s?n ph?m và các chi ti?t, hình thêu có trên s?n ph?m.
  3.  Nên gi?t riêng v?i các s?n ph?m khác và pha loãng b?t gi?t trong 1- 2 l?n gi?t d?u, d?c bi?t là d?i v?i màu Xanh den, d?.
  4.  Không gi?t trong dung d?ch có ch?t t?y m?nh.
Tag sản phẩm