Close
Tìm kiếm
Filters
145.000,00 ₫
SKU: IMG_9545

Đồ bộ bé trai, Áo thun sát nách kết hợp cùng quần lửng thun cùng màu, áo và quần in họa tiết đồng bộ,Size 1-8, 145000, màu trắng, đen, đỏ

Hu?ng d?n gi?t ?i:

  1.  Gi?t bình thu?ng.
  2.  N?u gi?t máy, ph?i b? vào túi lu?i v?a v?i s?n ph?m, d? b?o v? s?n ph?m và các chi ti?t, hình thêu có trên s?n ph?m.
  3.  Nên gi?t riêng v?i các s?n ph?m khác và pha loãng b?t gi?t trong 1- 2 l?n gi?t d?u, d?c bi?t là d?i v?i màu Xanh den, d?.
  4.  Không gi?t trong dung d?ch có ch?t t?y m?nh.
Tag sản phẩm