Close
Tìm kiếm
Filters
145.000,00 ₫
SKU: IMG_9572

Đồ bộ bé trai , Áo thun tay ngắn kết hợp cùng quần short thun. Ngực áo và quần in sọc phối. contton co giãn 4 chiều,Size 1-8, giá 145000, màu trắng đỏ vàng xanh

Hu?ng d?n gi?t ?i:

  1.  Gi?t bình thu?ng.
  2.  N?u gi?t máy, ph?i b? vào túi lu?i v?a v?i s?n ph?m, d? b?o v? s?n ph?m và các chi ti?t, hình thêu có trên s?n ph?m.
  3.  Nên gi?t riêng v?i các s?n ph?m khác và pha loãng b?t gi?t trong 1- 2 l?n gi?t d?u, d?c bi?t là d?i v?i màu Xanh den, d?.
  4.  Không gi?t trong dung d?ch có ch?t t?y m?nh.
Tag sản phẩm