Close
Tìm kiếm
Filters
165.000,00 ₫
SKU: IMG_9536

Đồ bộ bé trai, Áo thun tay ngắn kết hợp cung quần short kaki in sọc caro, ngực áo in chữ với điểm nhấn là túi áo có thêu mỏ neo.,Size 1-8, 165000, màu trắng, xanh

Hu?ng d?n gi?t ?i:

  1.  Gi?t bình thu?ng.
  2.  N?u gi?t máy, ph?i b? vào túi lu?i v?a v?i s?n ph?m, d? b?o v? s?n ph?m và các chi ti?t, hình thêu có trên s?n ph?m.
  3.  Nên gi?t riêng v?i các s?n ph?m khác và pha loãng b?t gi?t trong 1- 2 l?n gi?t d?u, d?c bi?t là d?i v?i màu Xanh den, d?.
  4.  Không gi?t trong dung d?ch có ch?t t?y m?nh.
Tag sản phẩm