Close
Tìm kiếm
Filters
135.000,00 ₫
SKU: IMG_9639

Đầm Thun bé gái, hàng K&A, chất liệu thun co giãn in phối sọc ngang, thêu mắt xích ngang eo. size 1-8, giá 145000, màu sọc: trắng đen, xanh tím

Hu?ng d?n gi?t ?i:

  1.  Gi?t bình thu?ng.
  2.  N?u gi?t máy, ph?i b? vào túi lu?i v?a v?i s?n ph?m, d? b?o v? s?n ph?m và các chi ti?t, hình thêu có trên s?n ph?m.
  3.  Nên gi?t riêng v?i các s?n ph?m khác và pha loãng b?t gi?t trong 1- 2 l?n gi?t d?u, d?c bi?t là d?i v?i màu Xanh den, d?.
  4.  Không gi?t trong dung d?ch có ch?t t?y m?nh.
Tag sản phẩm