Close
Tìm kiếm
Filters
155.000,00 ₫
SKU: IMG_9629

Đầm bé gái, sát nách, chất liệu kate in hình con cá nhỏ khắp thân áo, sử dụng nút gài và dây cột nơ sau lưng. size 1-8, giá 155000, màu xanh biển đậm

Hu?ng d?n gi?t ?i:

  1.  Gi?t bình thu?ng.
  2.  N?u gi?t máy, ph?i b? vào túi lu?i v?a v?i s?n ph?m, d? b?o v? s?n ph?m và các chi ti?t, hình thêu có trên s?n ph?m.
  3.  Nên gi?t riêng v?i các s?n ph?m khác và pha loãng b?t gi?t trong 1- 2 l?n gi?t d?u, d?c bi?t là d?i v?i màu Xanh den, d?.
  4.  Không gi?t trong dung d?ch có ch?t t?y m?nh.
Tag sản phẩm