Close
Tìm kiếm
Filters
155.000,00 ₫
SKU: IMG_9636

Đầm bé gái, from chữ A, chất liệu kate, kết hợp dây thắt nơ phía sau, in họa tiết vui nhộn, size 1-8, giá 155000, màu đen.

Hu?ng d?n gi?t ?i:

  1.  Gi?t bình thu?ng.
  2.  N?u gi?t máy, ph?i b? vào túi lu?i v?a v?i s?n ph?m, d? b?o v? s?n ph?m và các chi ti?t, hình thêu có trên s?n ph?m.
  3.  Nên gi?t riêng v?i các s?n ph?m khác và pha loãng b?t gi?t trong 1- 2 l?n gi?t d?u, d?c bi?t là d?i v?i màu Xanh den, d?.
  4.  Không gi?t trong dung d?ch có ch?t t?y m?nh.
Tag sản phẩm