Close
Tìm kiếm
Filters
168.000,00 ₫
SKU: IMG_9610

Đầm bé gái, vai lúp, cổ tròn in hoa văn trước ngực và phía dưới vạt., chất liệu kate sử dụng nút cài và dây cột sau lưng. giá 168000, size 1-8

Hu?ng d?n gi?t ?i:

  1.  Gi?t bình thu?ng.
  2.  N?u gi?t máy, ph?i b? vào túi lu?i v?a v?i s?n ph?m, d? b?o v? s?n ph?m và các chi ti?t, hình thêu có trên s?n ph?m.
  3.  Nên gi?t riêng v?i các s?n ph?m khác và pha loãng b?t gi?t trong 1- 2 l?n gi?t d?u, d?c bi?t là d?i v?i màu Xanh den, d?.
  4.  Không gi?t trong dung d?ch có ch?t t?y m?nh.
Tag sản phẩm