Close
Tìm kiếm
Filters
175.000,00 ₫
SKU: IMG_9608

Đầm bé gái, sát nách - hai dây, chất liệu kate kèm nón in chấm bi đồng bộ. in bông, sử dụng khóa kéo sau lưng, giá 175000, size 1-8.

Hu?ng d?n gi?t ?i:

  1.  Gi?t bình thu?ng.
  2.  N?u gi?t máy, ph?i b? vào túi lu?i v?a v?i s?n ph?m, d? b?o v? s?n ph?m và các chi ti?t, hình thêu có trên s?n ph?m.
  3.  Nên gi?t riêng v?i các s?n ph?m khác và pha loãng b?t gi?t trong 1- 2 l?n gi?t d?u, d?c bi?t là d?i v?i màu Xanh den, d?.
  4.  Không gi?t trong dung d?ch có ch?t t?y m?nh.
Tag sản phẩm