Close
Tìm kiếm
Filters
185.000,00 ₫
SKU: IMG_9609

Đầm bé gái, sát nách - cổ lá cổ lá sen , chất liệu kate kèm nón phối đồng bộ với áo. in bông, sử dụng khóa kéo sau lưng, giá 185000, size 1-8

Hu?ng d?n gi?t ?i:

  1.  Gi?t bình thu?ng.
  2.  N?u gi?t máy, ph?i b? vào túi lu?i v?a v?i s?n ph?m, d? b?o v? s?n ph?m và các chi ti?t, hình thêu có trên s?n ph?m.
  3.  Nên gi?t riêng v?i các s?n ph?m khác và pha loãng b?t gi?t trong 1- 2 l?n gi?t d?u, d?c bi?t là d?i v?i màu Xanh den, d?.
  4.  Không gi?t trong dung d?ch có ch?t t?y m?nh.
Tag sản phẩm