Close
Tìm kiếm
Filters
205.000,00 ₫
SKU: IMG_9637

Đầm bé gái, from chữ A, chất liệu Jean,tay bèo, thêu hoa trắng đối xứng hai bên cổ áo, size 2-10, giá 205000, màu xanh đậm

Hu?ng d?n gi?t ?i:

  1.  Gi?t bình thu?ng.
  2.  N?u gi?t máy, ph?i b? vào túi lu?i v?a v?i s?n ph?m, d? b?o v? s?n ph?m và các chi ti?t, hình thêu có trên s?n ph?m.
  3.  Nên gi?t riêng v?i các s?n ph?m khác và pha loãng b?t gi?t trong 1- 2 l?n gi?t d?u, d?c bi?t là d?i v?i màu Xanh den, d?.
  4.  Không gi?t trong dung d?ch có ch?t t?y m?nh.
Tag sản phẩm