Close
Tìm kiếm
Filters
245.000,00 ₫
SKU: IMG_9613

Đầm bé gái, chất liệu thun co giãn, cổ viền trái tim, hàng Xuka, túi chìm trước ngực, size 1-8, giá 245000, màu đỏ hồng cam, trắng

Hu?ng d?n gi?t ?i:

  1.  Gi?t bình thu?ng.
  2.  N?u gi?t máy, ph?i b? vào túi lu?i v?a v?i s?n ph?m, d? b?o v? s?n ph?m và các chi ti?t, hình thêu có trên s?n ph?m.
  3.  Nên gi?t riêng v?i các s?n ph?m khác và pha loãng b?t gi?t trong 1- 2 l?n gi?t d?u, d?c bi?t là d?i v?i màu Xanh den, d?.
  4.  Không gi?t trong dung d?ch có ch?t t?y m?nh.
Tag sản phẩm