Close
Tìm kiếm
Filters
245.000,00 ₫
SKU: IMG_9642

Đầm bé gái, hàng 123, chất liệu vải xốp, có xếp ly bèo dưới line. size 1-10, giá 245000, màu: đỏ, vàng, cam, hồng

Hu?ng d?n gi?t ?i:

  1.  Gi?t bình thu?ng.
  2.  N?u gi?t máy, ph?i b? vào túi lu?i v?a v?i s?n ph?m, d? b?o v? s?n ph?m và các chi ti?t, hình thêu có trên s?n ph?m.
  3.  Nên gi?t riêng v?i các s?n ph?m khác và pha loãng b?t gi?t trong 1- 2 l?n gi?t d?u, d?c bi?t là d?i v?i màu Xanh den, d?.
  4.  Không gi?t trong dung d?ch có ch?t t?y m?nh.
Tag sản phẩm