Close
Tìm kiếm
Filters
248.000,00 ₫
SKU: IMG_9619

Đầm bé gái, chất liệu kate in bông, vai xếp ly tầng, váy áo xếp ly in bông hồng, sử dụng khóa kéo sau lưng, size 1-9, giá 248000, màu hồng, vàng bơ.

Hu?ng d?n gi?t ?i:

  1.  Gi?t bình thu?ng.
  2.  N?u gi?t máy, ph?i b? vào túi lu?i v?a v?i s?n ph?m, d? b?o v? s?n ph?m và các chi ti?t, hình thêu có trên s?n ph?m.
  3.  Nên gi?t riêng v?i các s?n ph?m khác và pha loãng b?t gi?t trong 1- 2 l?n gi?t d?u, d?c bi?t là d?i v?i màu Xanh den, d?.
  4.  Không gi?t trong dung d?ch có ch?t t?y m?nh.
Tag sản phẩm