Close
Tìm kiếm
Filters
248.000,00 ₫
SKU: IMG_9651

Đầm bé gái,sát nách chất liệu thun co giãn, thân xuông, in hình bông hồng, size 1-8, giá 248000, màu : Hồng, vàng

Hu?ng d?n gi?t ?i:

  1.  Gi?t bình thu?ng.
  2.  N?u gi?t máy, ph?i b? vào túi lu?i v?a v?i s?n ph?m, d? b?o v? s?n ph?m và các chi ti?t, hình thêu có trên s?n ph?m.
  3.  Nên gi?t riêng v?i các s?n ph?m khác và pha loãng b?t gi?t trong 1- 2 l?n gi?t d?u, d?c bi?t là d?i v?i màu Xanh den, d?.
  4.  Không gi?t trong dung d?ch có ch?t t?y m?nh.
Tag sản phẩm